FOTOEROTICA 2016 zdjęcia 2017

Oglądając zestaw zwycięskich prac opublikowanych w polskim magazynie PLAYBOY w styczniu 2017 dostałem  dużo pytań. Prace zaczęły przeglądać modelki obecne na planie dość mocno wzburzone. W tym czasie padły pytania “dla czego te zdjęcia, czy nie ma lepszych “…? Zdarzało mi się zastanowić nad tym, czy wysłać jakieś zdjęcia do tego konkursu. Kilka lat temu, kiedy w świecie obrazka druk był pewnego rodzaju najważniejszą formą wyróżnienia, konkurs ten miał swoją “procedurę”. Pomyślałem że jakość prac wybranych w konkursie nie zależy od tych wszystkich nadesłanych , ale od wybierających (poczucia estetyki, doświadczenia itd.). Kilka lat temu jury tego konkursu było mi choć w części znane. Pewnie dla tego że to byli zawodowcy w tej branży. Zasięgnąłem wiedzy z Google by sprawdzić jakie osobowości świata fotografii tym razem “FOTOEROTICA 2016 ” wybrały prace zwycięskie foto.

I tu niemiłe zaskoczenie z regulaminu:

C. Jury Konkursu
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Jury. W skład Jury wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
2. Ocena nadesłanych przez Uczestników zdjęć zostanie przeprowadzona przez Jury w oparciu o następujące kryteria: a) oryginalność pomysłu na zdjęcie; b) estetykę nadesłanych zdjęć i efekt wizualny; c) technikę fotografii; d)  kompozycję zdjęć;

Czyli nie wiadomo kto wybrał 🙂

Bookszpan